kundefastholdelse


by Markus Brunke

Categories:

All You Can Eat

Abonnementsmodeller – All-You-Can-Eat modellen Som en af de tidligere omtalte abonnementsmodeller understøttes All-You-Can-Eat modellen også af Reepays fast pris faktureringsmodel, der omfatter en fast pris pr. […]