nichemarked


by Robert Mygind

Categories:

Medlemskabssiden

Abonnementsmodeller – “Medlemskabssiden” Nogle virksomheder sælger viden eller ekspertise. Denne abonnementsmodel understøtter denne form for service. Du kan sælge en bestemt ekspertise eller lidenskab, og der […]